Kolhorn

Wmo-adviesraad Hollands Kroon


Waarom een Wmo-adviesraad?

De Wmo-adviesraad kijkt, als een onafhankelijk adviesorgaan, naar wat de Wmo voor de inwoners van de gemeente Hollands Kroon betekent. De Wmo-adviesraad is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingesteld door het college van burgemeester en wethouders.

De Wmo-adviesraad is de raad die het college van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd, advies geeft bij de voorbereiding, vaststelling, voortgang en evaluatie van het beleid voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdwet en participatiewet.

Communicatie met de gemeente en uitwisseling van informatie verloopt via een vaste ambtenaar. De Wmo-adviesraad heeft tenminste tweemaal per jaar overleg met de verantwoordelijke wethouder.

De Wmo-adviesraad is niet bedoeld om individuele belangen te behartigen. Maar als u vindt dat zaken, beleidsmatig, rond de Wmo niet goed zijn geregeld, willen wij dat graag van u horen.


Organisatie

De Wmo-adviesraad is samengesteld uit betrokken burgers inwoners die onafhankelijk kunnen adviseren. De Wmo-adviesraad Hollands Kroon bestaat uit tenminste 10 en maximaal 15 leden en bestaat momenteel uit 10 leden. De leden van de Wmo-adviesraad vertegenwoordigen zoveel mogelijk de verschillende sociale domeinen van de Wmo en de vele dorpskernen van Hollands Kroon. De Wmo-adviesraad vergadert in principe iedere maand.

Vacatures

De Wmo-adviesraad werft regelmatig gegadigden belangstellenden voor vacatures. De Wmo-adviesraad kan nog nieuwe leden gebruiken, vooral mensen met kennis en ervaring op de aandachtsgebieden van het Sociaal Domein. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris Huub Hermans Contact

Het is niet mogelijk lid te zijn van de Wmo-adviesraad als:

 • u een functie heeft bij een zorgaanbieder,
 • u lid bent van het college van burgemeester en wethouders
 • u raadslid of lid van een adviescommissie bent, of als
 • u ambtenaar bent van de gemeente Hollands Kroon.
Nieuwe leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met eventueel een verlenging van éénmaal vier jaar.

Vergaderingen

De vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn openbaar en worden gehouden in:
De Meerbaak
Prof. ter Veenweg 4
Middenmeer
De vergadering begint om 19:30 uur.


Data vergaderingen

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 maart
 • 12 april
 • 10 mei
 • 28 juni
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 13 december

Zoek
Bezoekers
68952