WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning: Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.
Informatie
De ANBO heeft een handig overzicht gemaakt voor de spelregels bij het keukentafelgesprek
Download

Wmo in de gemeente Hollands Kroon
Voor de gemeente zijn er drie belangrijke uitgangspunten voor het verlenen van hulp.De eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Iedere inwoner is allereerst zelf verantwoordelijk voor de inrichting van zijn of haar eigen leven. De hoofdtaak van de gemeente is het treffen van algemene maatregelen om belemmeringen weg te nemen. Wederzijdse ondersteuning in sociale netwerken. Als er problemen ontstaan, van wat voor aard ook, verwacht de gemeente dat inwoners eerst in de eigen omgeving naar oplossingen zoekt. De gemeente heeft als taak sociale verbanden te stimuleren en te faciliteren. De individuele ondersteuning van de gemeente. Er kan een moment komen dat iemand het niet (meer) alleen redt, dat iemand voor kortere of langere tijd meer ondersteuning nodig heeft dan de eigen omgeving kan bieden. In zo’n geval kan de gemeente, in het kader van de WMO, voorzieningen bieden.
Informatie over de uitvoering van de Wmo in de gemeente Hollands Kroon:
Informatie
Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet: Verordeningen en besluiten van de gemeente Hollands Kroon
Wmo
Bezoek Verordening Wmo 2019
Bezoek Beleid Wmo 2019
Download Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016
Download Beleidsregels Wmo 1 juli 2016
Download Besluit wmo 1 juli 2016
Download Wijzigingen Pgb tarief
Jeugdhulp
Bezoek Beleid Jeugdhulp Hollands Kroon 2019
Bezoek Verordening Jeugdhulp Hollands Kroon 2019
Download Verordening Jeugdhulp Hollands Kroon 2016
Download Beleidsregels Jeugdhulp 2015
Participatiewet
Download Verordening tegenprestatie Participatiewet Hollands Kroon 2015
Download Verordening studietoelage Participatiewet Hollands Kroon 2015
Download Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Hollands Kroon 2015
Download Re-integratieverordening Participatiewet Hollands Kroon 2105:
Download Afstemmingsverordening Participatiewet Ioaw en Ioaz gemeente 015

Regeling Wmo-adviesraad
Download Regeling Wmo-adviesraad gemeente Hollands Kroon

Bijzondere Bijstand
Download Hier vindt U het Handboek Bijzondere Bijstand 2017 van Hollands Kroon

Cijfers
Bezoek Kerncijfers betreffende het Sociaal Domein in Hollands Kroon zijn te vinden bij op de volgende webpagina
Bezoek De resultaten van het Cliënt-ervaringsonderzoek 2016 zijn verwerkt in de volgende overzichten
Zoek
Bezoekers
68953