Mooie afbeelding

Vragen & Adviezen

Download 2202-001 Wmo toezichthouder
Download 2022-004 Vrij besteedbaarheid Persoons gebonden Budget (PGB)vervolg op 2021-004
Download 2022-005 advies tarieven pgb
Download 2022-006 advies normenkader maatschappelijke ondersteuning HH 1
Download 2022-006 (b) advies beleidsregels huishoudelijke hulp
Download 2022-007 advies beleidsregels jeugdhulp toevoeging eigen kracht
Download 2021-005 Initiëren oprichten dorpsraden
Download 2021-004 Vrij besteedbaarheid Persoons gebonden Budget (PGB)
Download 2021-004 B Vrij besteedbaarheid (PGB) antwoord gemeente
Download 2021-003 Advies, Verwerving JeugdzorgPlus 2023
Download 2021-002 Advies Leerlingenvervoer mei 2021
Download 2021-001 Vragen n.a.v. voortgang uitvoering WMO toezicht
Download 2020-03 Definitie Adviesvraag Wmo raad hbh
Download 2020-02 Beeldvormende vergadering
Download 2020-01 Toezichthouder WMO
Download 2020-19-03 clientenraad versus WMO raad
Download Beantwoording diverse vragen dd13 September 2017
Download Reactie op vragen Wmo-raad mbt klachteprocedure Inclusio Hollands Kroon
Download U2017-06 Zwembaden (1).pdf

Dementiemonitor
Eind 2016 is de Dementiemonitor Noord-Holland-Noord verschenen waarin ook de situatie voor Hollands Kroon is weergegeven.
Download Rapportage Dementie Monitor Noord-Holland-Noord 2016:

De monitor komt met een groot aantal aanbevelingen aan Hollands Kroon voor verbeteringen. De Wmo-adviesraad verzoekt de gemeente deze aanbevelingen serieus te nemen en zo veel mogelijk te implementeren.
Download Advies U2017 - 002 Dementie monitor

Incluzio - Aanscherping prestatieafspraken
Download Het College heeft medio 2016 met Incluzio een tiental prestatieafspraken gemaakt waarop Incluzio door het College beoordeeld wordt. De Wmo-adviesraad heeft een aantal vragen gesteld over de concretisering van deze afspraken. Opvallend was dat een afspraak over onafhankelijke cliëntondersteuning onderbrak.
Download Advies U2017 - 003 Aanscherping prestatie-afspraken

Incluzio - Verbeteren klachtenprotocol
Door Incluzio is een klachtenprotocol opgesteld.
Download ( 01-07-2016 Regeling Complimenten en Klachten Incluzio Hollands Kroon)

De Wmo-adviesraad heeft dit protocol bestudeerd en een aantal wijzigingen voorgesteld die de positie van de cliënt bij klachten versterken.
Download Advies U2017-004 Klachtenprocedure Incluzio.

Incluzio - Productenboek
Incluzio heeft diverse voorliggende diensten gecontracteerd. Ons valt op, dat er enkele ontbreken; wij hebben daar vragen over gesteld.
Download U2017-005 Vragen over productenboek Incluzio

Mantelzorgcompliment
In december 2016 is het mantelzorgcompliment voor de 2e keer uitgereikt. Waar in 2015 de mantelzorgers zichzelf moesten aanmelden voor een cadeaucheque, werden de cheques nu direct naar bij de gemeenten bekende Wmo-cliënten gestuurd. Bij de verzending zijn niet alleen veel slordigheden opgetreden, ook is een heel belangrijke groep mantelzorgers vergeten (mantelzorgers voor cliënten, die alleen verpleegkundige hulp hebben! Ook is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via dit compliment de vragen en problemen van de mantelzorger beter in kaart te brengen (wat al jaren een witte vlek is in het gemeentebeleid).
Download Advies:U2017- 001 Mantelzorgcompliment
Zoek
Bezoekers
68945